Wymowa j. angielskiego i hiszpańskiego
Specjalizuję się w fonetyce i zasadach wymowy brytyjskiego wariantu j. angielskiego oraz niestandardowych odmian j. hiszpańskiego.

Mam doświadczenie w prowadzeniu zajęć z wymowy w ramach kursów uniwersyteckich (UW, SWPS) oraz w ramach zajęć indywidualnych.

Proszę o kontakt osoby zainteresowane tą tematyką i chcące podszlifować swoją wymowę ze względu na charakter wykonywanej pracy (np. prezentacje w języku obcym, komunikacja w j. obcym z osobami z innych krajów, wystąpienia na konferencjach, tłumaczenia ustne, praca w polityce, telewizji itd.) lub z powodu osobistego zainteresowania tematyką fonetyczną.

Mogę przygotować też materiały, programy zajęć i inne informacje na temat fonetyki j. angielskiego i/lub hiszpańskiego.

Służę także pomocą jako konsultant językowy (fonetyka artykulacyjna i akustyczna, wymowa, transkrypcja fonetyczna).