Aktualności

W październiku 2023 r. ruszają nowe studia magisterskie w ILS UW, których jestem kierownikiem: Language Science and Technology. Innowacyjny program pozwoli wykształcić lingwistów o umiejętnościach technicznych i programistycznych oraz odpowiedniej wiedzy teoretycznej do wykonywania wielu zawodów.

W 2023 r. ukazało się 5 nowych publikacji mojego autorstwa: dwie z nich to artykuły w czasopismach Linguistics Vanguard oraz Glossa: A journal of general linguistics, kolejne dwie to publikacje pokonferencyjne, a ostatnia to recenzja tomu "Manual of Romance Phonetics and Phonology" dla czasopisma Phonology.

W lutym 2023 r. zakończyłam prace nad grantem Nowe Idee. Publikacja z badania okulograficznego jest obecnie w recenzji.

Starsze:

W ramach mojej działalności w kole naukowym Neuropsyche (Uniwersytet SWPS) brałam udział w Dniach Mózgu zorganizowanych co roku w marcu. Serdecznie zapraszam do śledzenia strony https://neurobadacze.medium.com, na której zamieszczamy krótkie artykuły na temat najciekawszych publikacji z zakresu neuropsychologii.

18 grudnia 2020 r., na zaproszenie badaczy z Uniwersytetu Wrocławskiego, wygłosiłam wykład zatytułowany "The phonetics and phonology of word stress perception – neurophysiological evidence".  Slajdy dostępne są tutaj.

Dostępna jest moja nowa publikacja z Journal of NeurolinguisticsWord stress processing integrates phonological abstraction with lexical access – An ERP study.

Ukazały się też dwie nowe publikacje mojego autorstwa, jedna w Journal of Linguistics (140 pkt): Domain modelling in OT: morphophonological cyclicity vs. stepwise prosodic parsing.

a druga, we współpracy z Kasią Lipowską z Wydziału Psychologii UW, w czasopiśmie Phonetica (25/70 pkt):  Gran Canarian Spanish non-continuant voicing: gradiency, sex differences and perception. Phonetica. Special Issue on Constancy and Variation in Speech.

W dniach 5-7 lutego 2020 r. w Warszawie odbyła się konferencja fonologiczna OCP17 (https://ocp17.ils.uw.edu.pl) organizowana przeze mnie wspólnie z Bartkiem Czaplickim z Instytutu Anglistyki UW.

Dostępna jest już moja publikacja z Isogloss 2018: Spanish non-continuants at the phonology-phonetics interface. 2018. Isogloss. A journal on variation of Romance and Iberian languages 4(1): 1-27.

W październiku 2018 do ILS zawitała badaczka z Dusseldorfu Vicky Tsouni, współpracowniczka Ruben van de Vijvera. Prowadzi ona u nas badanie percepcji na użytkownikach języka polskiego.

We wrześniu oficjalnie ruszył projekt SONATA! Wspólnie z magistrantem Janem Wołłejko i doktorantem Adamem Sikorskim z ILS UW jesteśmy w trakcie analizy danych fonetycznych zebranych na Gran Canarii. Wyniki powinny być gotowe w ciągu kilku miesięcy :)

Zapraszam na stronę prowadzonego przeze mnie eksperymentu:

www.facebook.com/neuropercepciondelhabla

Badanie ma miejsce w laboratorium neurolingwistycznym na Uniwersytecie w Zurychu. W ramach stypendium rządu szwajcarskiego, współpracuję tu z laboratorium fonetycznym Wydziału Lingwistyki Komputerowej pod pieczą prof. Volkera Dellwo oraz z Wydziałem Psychologii (prof. Martin Meyer oraz doktorantka Maria Kliesch). Więcej szczegółów w zakładce Badania naukowe.

Praca naukowa

Z wykształcenia jestem językoznawcą fonologiem. Interesują mnie przede wszystkim zależności pomiędzy dźwiękami języka, systemy dźwiękowe oraz zmiana językowa, szczególnie na poziomie fonetycznym i fonologicznym. Do tej pory badałam głównie język hiszpański i to na jednym z jego dialektów skupiłam się podczas pracy nad moim doktoratem. Moja dysertacja umieszcza jeden z procesów fonologicznych powszechnie występujących w języku hiszpańskim w szerszym kontekście, patrzy nie tylko na formalną stronę zagadnienia, ale i na socjolingwistyczne uwarunkowania badanych zmian oraz implikacje dotyczące ewolucji języka w ogóle. W dalszej pracy naukowej chciałabym przyglądać się kolejnym procesom językowym z tej właśnie szerszej perspektywy, narzucając sobie do pewnego stopnia interdyscyplinarność. W zakładce Badania naukowe będzie można znaleźć więcej informacji na temat mojej pracy naukowej z zakresu fonologii i innych dziedzin językoznawstwa.

Kilka dobrych lat nauczania fonetyki i wymowy angielskiej sprawiło, że stałam się pasjonatką opracowywania własnej metodologii nauczania zagadnień z nimi związanych. Wszystkich zainteresowanych poprawą swojej wymowy i poznaniem podstawowych zagadnień związanych z wymową języka angielskiego, a także różnic względem fonetyki języka polskiego zapraszam na stronę Nauka wymowy.

Jako tłumacz-praktyk cieszę się, że mogę łączyć wiedzę zawodową i doświadczenie tłumaczeniowe z metodologią przekładu podczas prowadzonych przeze mnie warsztatów tłumaczeniowych. W tej dziedzinie jeszcze się uczę, odkrywam, szukam swojej drogi, aby móc wypośrodkować pomiędzy rolą tłumacza a rolą nauczyciela czy trenera. Tę tematykę poruszam w zakładce Translatoryka.

Poniżej przedstawiam pokrótce moje kwalifikacje i doświadczenie akademickie.

Stopnie naukowe:

 • doktor nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa przyznany w Instytucie Anglistyki UW, 2012 (praca doktorska zatytułowana: „Survival of the Fittest: Fricative Lenition in English and Spanish from the Perspective of Optimality Theory”)
 • certyfikat ukończenia studiów podyplomowych w tłumaczeniu konferencyjnym European Masters in Conference Interpreting, języki: angielski, hiszpański, 2009
 • tytuł magistra i dyplom ukończenia Studiów Filologiczno-Kulturoznawczych Europy Zachodniej w Uniwersytecie Warszawskim, 2007 (praca magisterska: „Spanish syllable structure from the perspective of modern American phonological theories”)

 Zainteresowania naukowe:

 • językoznawstwo teoretyczne i stosowane
 • językoznawstwo hiszpańskie
 • fonetyka i fonologia
 • status i rozwój języka hiszpańskiego w Ameryce Łacińskiej
 • translatoryka
 • socjolingwistyka
 • zagadnienie metafory i metonimii
 • językoznawstwo historyczne i porównawcze
 • akwizycja języków obcych i bilingwalizm
 • zmiana językowa i jej uwarunkowania, ewolucja języka
 • psycholingwistyka i neurolingwistyka

Zatrudnienie:

 • od 2013 r. adiunkt w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW, sekcja hiszpańska
 • od 2013 r. wykładowca akademicki w SWPS (filologia angielska)
 • od 2013 r. prowadzę  zajęcia z zakresu korzystania z narzędzi CAT w tłumaczeniu na IPSKT (Interdyscyplinarnym Podyplomowym Studium Kształcenia Tłumaczy)
 • od 2014 r. prowadzę zajęcia z zakresu tłumaczenia konferencyjnego na EMCI (European Masters in Conference Interpreting)

 Doświadczenie dydaktyczne:

 • nauka wymowy angielskiej (wariant brytyjski)
 • fonetyka i fonologia (angielska, hiszpańska, polska)
 • wybrane zagadnienia z językoznawstwa teoretycznego (socjolinwgistyka i socjofonetyka)
 • tłumaczenia konferencyjne (EMCI UW)
 • zajęcia z obsługi narzędzi CAT w tłumaczeniu (IPSKT UW)
 • praktyczna nauka języka hiszpańskiego
 • warsztaty tłumaczeniowe z tematyki unijnej, prawa międzynarodowego i polityki, ekonomii, finansów i bankowości, ogólnych technik tłumaczeniowych, kulturowych aspektów przekładu
 • praktyczna nauka języka angielskiego