W ramach pracy naukowej rozszerzyłam swoje zainteresowania o neurobiologię, w szczególności kwestie związane z rozwojem i funkcjonowaniem mózgu w kontekście funkcji poznawczych. W 2022 r. ukończyłam studia z zakresu neurokognitywistyki w Uniwersytecie SWPS.

Moje zainteresowania badawcze z zakresu neurokognitywistyki to percepcja mowy i wysiłek kognitywny mierzone takimi metodami, jak EEG czy pupilometria (za pomocą okulografu).

Obecnie biorę udział w tworzeniu laboratorium badań językoznawczych z użyciem tych metod w ramach inicjatywy IDUB (Inicjatywa doskonałości - uniwersytet badawczy) w UW. W ciągu najbliższych kilku lat będę sprawować rolę Lab Managera pracowni Multilingualism Research Hub pod kierownictwem dr hab. Agnieszki Otwinowskiej-Kasztelanic.

Oprócz tego, w ramach uczestnictwa w kole NeuroPsyche (USWPS), biorę udział w popularyzowaniu wiedzy z zakresu neuropsychologii. Posty grupy można znaleźć tutaj.