Aktualności:

4 marca 2022 r. - "Yer alternations and frequency effects", prezentacja Marysi Bolek.

21 stycznia 2022 r. na spotkaniu PRG mgr Tomasz Łuszczek wygłosił prezentację "Opacity and Podhale Goralian".

10 grudnia 2021 r. rozmawialiśmy o Corpus Phonology i wyzwaniach związanych z użyciem korpusów w analizach fonologicznych.

11 czerwca 2021 r. prof. Janina Mołczanow z Uniwesytetu Warszawskiego mówiła o "Pretonic lengthening".

21 maja 2021 r. dr Aleksei Nazarov z Uniwersytetu w Utrechcie mówił o "Exceptionality vs. opacity in acquiring Bedouin Arabic".

30 kwietnia 2021 r. rozmawialiśmy o "Epenthesis in the phonetics and in the phonology". Omówiliśmy też dane Piotra Mosionka na temat glide insertion in Polish.

Kolejne spotkanie PRG odbyło się 19 marca 2021 r. Omówiliśmy przegląd konferencji oraz dane góralskie by Tomasz Łuszczek.

30 grudnia 2020 r., podczas spotkania PRG, rozmawialiśmy o szeroko rozumianym fieldworku i badaniach eksperymentalnych. Dzieliliśmy się doświadczeniami i zastanawialiśmy się nad metodologią.

Po dłuższej przerwie związanej z moim urlopem macierzyńskim wznowiliśmy spotkania PRG w 2020 r.  13 listopada odbyło się spotkanie organizacyjne.

22 lutego 2019 r. dr hab. Bartłomiej Czaplicki z Uniwersytetu Warszawskiego opowiadał o palatalizacjach w j. polskim z perspektywy modelowania naturalności i roli frekwencji w fonologii.

8 stycznia 2019 r. mgr Dariusz Zembrzuski opowiadał o procesach redukcji spółgłoskowej w dialektach j. polskiego.

12 grudnia 2018 r. dr Małgorzata Ćavar z Uniwersytetu w Indianie wygłosiła wykład gościnny pt. „The role of the tongue root in speech production. Results of a 3D ultrasound study and their theoretical implications”.

11 grudnia 2018 r. na drugim spotkaniu grupy PRG omawialiśmy elementy standardowego j.
polskiego, które są dla nas (nie)naturalne oraz powszechne błędy językowe i ich percepcję
(przez poszczególne grupy społeczne, środowiska mediów, autorytety językowe i zwykłych ludzi).